กิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ

 

Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ” เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกร ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม
ปั่นเพื่อพ่อพร้อมกันทั้งประเทศ  ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น.

 

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

- เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

- เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกของประชาชน ถึงความรักที่มีต่อพ่อ และพ่อของแผ่นดิน

- เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติอย่างทั่วถึงและเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งได้นำกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดขยายผลต่อไป

 

วันเด็กแห่งชาติ '๕๙

  • ผู้ว่าชวนปั่น ณ วัดโตนด

  • หมู่บ้านรักษาศีล5

  • ข้าวเม่า 5ส

  • ศึกษาดูงาน

  • ศึกษาดูงาน ณ กาญจนบุรี

  • ศึกษาดูงาน ณ กาญจนบุรี

Visitors: 1,491