แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภูมิประเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศห่างจาก กรุงเทพมหานคร ทางถนนสายเอเซีย  ประมาณ 75 กิโลเมตร  ทางรถไฟประมาณ  72  กิโลเมตร และทางเรือประมาณ 103  กิโลเมตร   มีเนื้อที่ประมาณ  2,556.64  ตารางกิโลเมตร  หรือ 1,579,900  ไร่  นับว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 63 ของประเทศไทย และ เป็นอันดับที่ 11 ของจังหวัดในภาคกลาง  ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา  ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้  มีแม่น้ำไหลผ่าน 4  สาย  ได้แก่  แม่น้ำเจ้าพระยา  แม่น้ำป่าสัก    แม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำน้อย  รวมความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร   มีลำคลอง ใหญ่ น้อย ประมาณ 1,254 คลอง  เชื่อมต่อกับแม่น้ำเกือบทั่วบริเวณพื้นที่ โดยมีทั้งหมด 16 อำเภอ คือ พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ นครหลวง บางไทร บางบาล บางปะอิน  บางปะหัน  ผักไห่ ภาชี ลาดบัวหลวง วังน้อย เสนา บางซ้าย อุทัย มหาราช บ้านแพรก

อาณาเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

- ทิศเหนือ         ติดต่อกับ  จังหวัดอ่างทอง    และ จังหวัดลพบุรี
-  ทิศใต้            ติดต่อกับ  จังหวัดนครปฐม    จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี 
-  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  จังหวัดสระบุรี
-  ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

Visitors: 1,491