จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปีงบประมาณ 2559

 - ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

Visitors: 1,491