จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปีงบประมาณ 2559

 -องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน