โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์พร้อมเครื่องออกกำลังกาย