องค์การบริหารส่วนตำบล ข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดอยุธยา