หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.ข้าวเม่า
นมัสการ หลวงปู่ดู พรหมปัญญา วัดสะแก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ข้าวเม่า
1
2
3
 

 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
ตำบลข้าวเม่า เป็นตำบลหนึ่งใน 11 ตำบลของอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาห่างจากที่ว่าการอำเภอทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 16.156 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,097.500 ไร่