ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ข้าวเม่า
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 7 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256387,17592,803102,61216,625--------299,215
256273852,6072,47612,17940,83895,24397,136102,86377,21375,31371,72660,817689,149
2561----------3927121,104
ยอดยกมาตั้งแต่ 17 ธ.ค. 2561 ถึง 31 ต.ค. 2561   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   989,468
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี