หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2562 ]ซื้อไฟประดับเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ ๖๗ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมา ตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 5 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2562 ]ซื้อดินลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลข้าวเม่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]ซื้อดินลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟถนน LED ๕๐W และขากิ่งโคมไฟ จำนวน ๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมปรังปรุงศาลาพักผู้โดยสาร หมู่ที่ ๑๔ ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการลงลูกรังถนนวังตาอู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมแท็งค์ระบบประปา หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 10 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการลงลูกรังถนนวังตาอู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ข้าวเม่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการติดตั้งไฟกระพริบ หมู่ที่ 2,3,5,8 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2562 ]จ้างโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2562 ]

  (1)     2