หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
แผนการดำเนินงาน [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี [ 11 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 102  
 
  (1)