หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.ข้าวเม่า
นมัสการ หลวงปู่ดู พรหมปัญญา วัดสะแก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ข้าวเม่า
1
2
3
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 

 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

หลักสูตรการพัฒนา
การกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า ได้พิจารณาและให้ความสำคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ รวมถึงพนักงานจ้างทั้งส่วนราชการ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ  ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน - อัตรา
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย
1. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา
2. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
3. นักพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
5. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
6. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
7. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
8. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา
9. พนักงานจ้าง ทั่วไป
กองคลัง ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน -  อัตรา
5. ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา
6. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา
7. พนักงานจ้าง ทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
กองช่าง ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน -  อัตรา
2. นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
3. พนักงานจ้าง ทั่วไป จำนวน 6 อัตรา


การกำหนดวิธีการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น เช่น การจัดฝึกอบรมโดยองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด และการพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะทำงาน การจัดให้มีพี่เลี้ยงในการทำงาน การมอบหมายงานการหมุนเวียนงาน การให้คำปรึกษาแนะนำ การติดตามและประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็นต้น  
การกำหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้การติดตามความสำเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องสนับสนุนต่อความสำเร็จของยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า จึงได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้       ซึ่งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความสำเร็จได้ ในการกำหนดตัวชี้วัดนั้นต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และสามารถวัดผลได้จริง สำหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร ได้กำหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 14.34 น. โดย คุณ ชนิดา ธนูบรรพ์

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์ : 035-770-182  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า  
จำนวนผู้เข้าชม 861,195 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
รับเรื่องร้องเรียน
035-770-182