หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
 
 
ร้องเรียน พฤติกรรม สมาชิก อบต. ม.11 ผู้หญิง  15 0 26 ก.ย. 2562
ร้องเรียน พฤติกรรม สมาชิก อบต. ม.11 ผู้หญิง  27 0 26 ก.ย. 2562
คนหมู่ที่ 11  150 0 30 พ.ค. 2562
น้ำประปาขุ่นแดงเป็นตะกอน หมู่ที่ 11(สิบเอ็ด) หรือ (สิบหนึ่ง) ต.ข้าวเม่า  102 0 11 พ.ค. 2562
น้ำประปา หมู่ที่ 11 ต.ข้าวเม่า มีปัญหามาตลอด ไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข  296 2 3 เม.ย. 2562
น้ำประปา ม.11 มีปัญหาตลอด ไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข   168 0 20 มี.ค. 2562
แจ้งซ่อมระบบการจ่ายน้ำ หมู่ที่ 11  193 2 19 มี.ค. 2562
ร้องเรียนเรื่องสุนัข-แมวจรจัด  192 1 19 มี.ค. 2562
เว็บไซต์ อบต.ข่าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ  253 0 24 พ.ย. 2561
  (1)